Udruga Zaigrani Aktivni Gromoglasni - ZAG

Udruga ZAGUdruga Zaigrani Aktivni Gromoglasni – ZAG djeluje na području Grada Zagreba od 2007. godine, a osnovni je sadržaj djelatnosti Udruge organiziranje edukativnih medijskih radionica, seminara i susreta za djecu s posebnim potrebama i darovitu djecu te njihove roditelje.

Članovi Udruge su učenici, učitelji i roditelji OŠ Marije Jurić Zagorke.
Sjedište Udruge je u Štefanovečkoj cesti 67.

Udrugu zastupa Melita Horvatek Forjan, predsjednica. Nataša Jakob je dopredsjednica, a Ana Brčić Bauer, tajnica.

 


Članovi udruge ZAG

Članovi udruge ZAG

Voditeljice udruge ZAG

Voditeljice udruge ZAG