ZAG novosti View all

0

10. Vječni đaci – reportaža (12 min.) domar škole Štef, spremačica Jelka i kuharica Marica kao “vječni đaci”

0

7. Pero – dokumentarni film (8.30 min.) o hiperaktivnom učeniku Petaru Pribislavu Krznariću, učeniku 7. razreda 1. nagrada Stručnog ocjenjivačkoga

0

6. Etno – reportaža (8 min.) Što je etno? – odgovore daju djeca, stručnjaci, slučajni prolaznici, kumice na Dolcu