ZAG novosti View all

0

13. Luka – dokumentarni film (7 min.) Luka Šaravanja, učenik 5. razreda nastavu pohađa po prilagođenom programu sudjelovanje na Festivalu

0

11. Hafiz – dokumentarni film (8.15 min.) Amar Mujkanović, učenik 8. razreda, jedini je hrvatski hafiz, osoba koja zna K’uran

0

10. Vječni đaci – reportaža (12 min.) domar škole Štef, spremačica Jelka i kuharica Marica kao “vječni đaci”