Kontakt informacije

Udruga Zaigrani Aktivni Gromoglasni
A: Štefanovečka cesta 67,  10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 29793299753
E: zagudruga@gmail.com
W: www.udrugazag.hr

MELITA HORVATEK FORJAN, prof.
predsjednica
e-mail: forjanmelita@gmail.com

NATAŠA JAKOB, prof.
dopredsjednica
e-mail: natassa.jakob@gmail.com

ANA BRČIĆ BAUER, prof.
tajnica
e-mail: ana.brcic.bauer@gmail.com

Kontakt obrazac

    Vaše ime i prezime

    Vaš e-mail

    Poruka