ZAG novosti View all

0

Na 55. reviju hrvatskog dječjeg filmskog stvaralaštva pristigla su 292 filma. Stručni ocjenjivački sud odabrao je 77 filmova za 7

0

Najljepše je gdje je srce – dokumentarni film o Tatjani, Emily i Aneu i njihovim roditeljima kojima hrvatski nije materinji

0

– dokumentarni film o Tatjani, Emily i Aneu i njihovim roditeljima kojima hrvatski nije materinji jezik. Film nas upoznaje sa

0

60. Ti ćeš meni reć’ – ovaj eksperimentalni film upoznaje nas s tipičnim situacijama na školskom odmoru – naguravanja, svađanja

1 2 3 4 5 30