11. Hafiz, dokumentarni film

0
11. Hafiz – dokumentarni film (8.15 min.)
Amar Mujkanović, učenik 8. razreda, jedini je hrvatski hafiz, osoba koja zna K’uran napamet i sudjelovao je svjetskom natjecanju hafiza u Dubaiju Nagrada na državnom Lidranu u Dubrovniku
1. nagrada Stručnog ocjenjivačkoga suda na 46. reviji dječjega videostvaralaštva u Čakovcu
1. nagrada Dječjega ocjenivačkoga suda na 46. reviji dječjega videostvaralaštva u Čakovcu
1. nagrada na Malom dokuartu u Bjelovaru 2009.

Udruga Zaigrani Aktivni Gromoglasni – ZAG djeluje na području Grada Zagreba od 2007. godine, a osnovni je sadržaj djelatnosti Udruge organiziranje edukativnih medijskih radionica, seminara i susreta za djecu s posebnim potrebama i darovitu djecu te njihove roditelje.