30. NE USTAJEM NA LIJEVU – dokumentarni film

0

30. NE USTAJEM NA LIJEVU – dokumentarni film, 8.55 min.

državni Lidrano u Šibeniku, 3. nagrada stručnoga povjerenstva i 3. nagrada dječjega žirija na 50. reviji dječjega filmskoga stvaralaštva u Zadru. 1. nagrada stručnoga žirija na Festivalu filma djece i mladeži zemalja Mediterana – DUFF 2013.

Sličice iz života naše proslavljene paraolimpijke Ane Sršen.

Udruga Zaigrani Aktivni Gromoglasni – ZAG djeluje na području Grada Zagreba od 2007. godine, a osnovni je sadržaj djelatnosti Udruge organiziranje edukativnih medijskih radionica, seminara i susreta za djecu s posebnim potrebama i darovitu djecu te njihove roditelje.