7. Pero, dokumentarni film

0

7. Pero – dokumentarni film (8.30 min.)
o hiperaktivnom učeniku Petaru Pribislavu Krznariću, učeniku 7. razreda
1. nagrada Stručnog ocjenjivačkoga suda 1. nagrada Dječjega ocjenivačkoga suda na 44. reviji dječjega video stvaralaštva u Čakovcu

Udruga Zaigrani Aktivni Gromoglasni – ZAG djeluje na području Grada Zagreba od 2007. godine, a osnovni je sadržaj djelatnosti Udruge organiziranje edukativnih medijskih radionica, seminara i susreta za djecu s posebnim potrebama i darovitu djecu te njihove roditelje.