Radijska emisija RAZLIČITOST NAM JE ZAJEDNIČKA

0

U školskoj godini 2014./2015. ZAG je snimio 4 filma i jednu radijsku emisiju RAZLIČITOST NAM JE ZAJEDNIČKA

Radijska emisija bila je na državnom Liranu u Šibeniku, a filmovi su prijavljeni na filmske festivale djece i mladih u Dubrovnik, Sinj, Rijeku, Bjelovar … koji se održavaju u rujnu i listopadu, nakon praznika pakiramo kofere.

Udruga Zaigrani Aktivni Gromoglasni – ZAG djeluje na području Grada Zagreba od 2007. godine, a osnovni je sadržaj djelatnosti Udruge organiziranje edukativnih medijskih radionica, seminara i susreta za djecu s posebnim potrebama i darovitu djecu te njihove roditelje.