Snaga medija 6 i 7, 2021.

0

Voditeljice ZAG-a Melita Horvatek Forjan, Nataša Jakob i Ana Brčić Bauer objavile su u nakladi Školske knjige medijske priručnike Snaga medija 6 i Snaga medija 7. Uz obvezne sadržaje u priručnicima su ponuđeni i prijedlozi dodatnih aktivnosti koji se osim u redovnoj nastavi mogu rabiti i u dodatnoj, dopunskoj nastavi, na satovima razrednika, u izvannastavnim aktivnostima, ili u projektnoj, istraživačkoj nastavi.

Priručnici pomažu razvoju zauzimanja kritičkog stava prema medijima, buđenje želje za istraživanjem kod djece i mladih za provjeru i procjenu informacija koje im nude masovni mediji. Nude prijedloge vrednovanja i samovrednovanja učeničkih postignuća kao vrijedan doprinos planiranju i osmišljavanju nastavnoga procesa. Medijsku pismenost ne čini samo poznavanje tehnologije i njezina primjena nego i stjecanje vještina čitanja medijskih poruka.