54. Fran Luka

0

54. Fran Luka – dokumentarni film, 8.50 min, 2016. g.
sudjelovanje na 4. Smotri školskog filma u Velikoj Gorici
sudjelovanje na Unicefovom Festivalu o pravima djece
1. nagrada dječjega žirija na 54. Reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Makarskoj specijalna diploma stručnog prosudbenog povjerenstva
Portet talentiranog dječaka koji ima mnogo hobija i poremećaj pažnje uzrokovan Tourettovim sindromom.

Udruga Zaigrani Aktivni Gromoglasni – ZAG djeluje na području Grada Zagreba od 2007. godine, a osnovni je sadržaj djelatnosti Udruge organiziranje edukativnih medijskih radionica, seminara i susreta za djecu s posebnim potrebama i darovitu djecu te njihove roditelje.