ZAG na Lidranu 2020.

0

Radijske novinarke petašice Leda i Tonka predstavljat će ZAG na županijskoj razini Lidrana s redijskom reportažom
Zeleno za zdravlje o pretilosti.
Novinarke sedmašice Petra, Ema i Tara na sljedeću razinu Lidrana idu s reportažama – Pametna njuškica Adora,
Nasa i Globe za bolji svijet i Palac gore za Palčiće.